INTEGROVANÝ SMĚŠOVACÍ SYSTÉM - LPG/VZDUCH - vyrobte si svůj zemní plyn!

LPG mixovací systémy

Technologie výroby alternativního paliva, kterým doplníte nebo nahradíte dodávky zemního plynu. Systém míchaní LPG se vzduchem vyrobí homogenní směs, která je 100% zaměnitelná se zemním plynem. Systémy směšování nabízejí integrované řešení pro střední a velké spotřebiteli zemního plynu.

Technologie může být použita jako zálohové zařízení nebo jako optimalizace přesného odběru plynu. Technologie je také ekonomickou alternativou.

Výhody

LPG energetický systém

  • Ekonomické -nepřerušitelné dodávky plynu, lepší vyjednávací pozice s dodavatelem zemního plynu
  • Alternativní řešení – údržba plynovodu, globální přerušení dodávek zemního plynu, záloha při poruchách na plynovodu
  • Zásobovaní vzdáleného obce plynem -trvalé nebo dočasné do zavedení zemního plynu

Směs je zaměnitelná se zemním plynem

  • Spalovací vlastnosti jsou identické
  • Žádné úpravy na technologii spalování zemního plynu. Hořáky, regulátory, potrubí atd. zůstávají beze změn
  • Na homogenní směs LPG můžete přejít okamžitě – žádné úpravy před nebo po použití.

Při správném poměru LPG a vzduchu, směs bude hořet se stejnými vlastnostmi jako zemní plyn.

Poměr LPG/vzduch

55% propan / 45% vzduch 47% butan / 53% vzduch

Princip fungování

Osvědčeným a dlouhodobě prověřeným systémem firmy Algas-SDI je řízený systém směšování LPG se vzduchem pomocí mixeru a výparníku. Výparník podle svého typu používá elektrickou nebo plynnou energii na transformování LPG kapaliny v plynnou fázi a mixer typu difuzér využivá tlak z plynu pro nasátí požadovaného množství vzduchu do systému. Je to jednoduchý a spolehlivý systém.

Pro velké výkony a větší výstupní tlaky vzduch dodává kompresor a směšování je digitálně řízeno.

Operační schéma

LPG operační schéma

  • LPG kapalina je odebíraná ze zásobníku a případně zvýšení tlaku a objemu zabezpečí čerpadlo.
  • Kapalná fáze LPG se ohřívá ve výparníku a transformuje se v plynnou fázi.
  • Plynná fáze LPG se řízené míchá se vzduchem v mixeru podle složení LPG do vytvoření požadované směsi.
  • Homogenní směs je pak rozvedena po existujícím potrubí bez jakýchkoliv změn v jednotlivých hořákách.
 

LPG/vzduch směšovací systémy – prospekt A3 (1) (PDF ~ 1.4MB)
LPG/vzduch směšovací systémy – prospekt A3 (2) (PDF ~ 200kB)