Co je LPG

Základními komponenty celého odvětví LPG jsou zde uvedené výrobky a technologie LPG.

Co je to vlastně LPG?

LPG (Liquefied Petroleum Gas) je anglická zkratka pro zkapalněné uhlovodíkové plyny, zejména propan a butan. Vzniká v rafineriích při procesu zpracování ropy nebo jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu a ropy. Jeho nejdůležitější vlastností je, že je to vysoce výhřevný plyn, který se snadno zkapalňuje již při poměrně nízkém tlaku a běžné teplotě. Díky těmto vlastnostem lze uskladňovat velký energetický obsah i v malém zásobníku či nádrži na LPG.

propan-butan

Další důležitá vlastnost je snadné odpařování a jeho možnost spalování v plynném stavu, kdy má dokonce 3x větší výhřevnost než zemní plyn a zároveň patří mezi nejekologičtější využívaná paliva. Čistý propan se odpařuje až do teploty -43°C, což v našich teplotních podmínkách zajišťuje dostatečné množství odpařeného plynu pro všechny spotřebiče. Oproti tomu butan má podstatně horší odpařovací schopnost, a proto se dodává většinou ve směsi s propanem.

Zkapalněný uhlovodíkový plyn je bezbarvá, snadno těkající kapalina, specifického zápachu. Je hořlavý a výbušný, nejedovatý, jeho páry jsou až dvojnásobně těžší než vzduch. Zkapalněním zmenšují svůj objem cca 260 krát. Rozdílné jsou fyzikálně – chemické vlastnosti plynné a kapalné fáze.

  Propan Butan
Chemické označení C3H8 C4H10
Hustota kapalné fáze při 20°C 0,498 kg.l-1 0,578 kg.l-1
Hustota plynné fáze při 15°C 2,019 kg.m-3 2,590 kg.m-3
Hustota plynné fáze (vzduch = 1) 1,562 2,091
Bod varu – 42,6 °C – 0,5 °C
Bod tání – 190,16 °C – 134,96 °C
Objem plynu, který vznikne odpařením
1 kg kapalné fáze 0°C, 101,325 kPa
1 kg kapalné fáze 20°C, 101,325 kP
 
0,496 m3
0,553 m3
 
0,368 m3
0,395 m3
Spalné teplo (kapalná fáze)
Spalné teplo (plynná fáze)
50,43 MJ.kg-1
101,82 MJ.m3
51,75 MJ.kg-1
134,02 MJ.m3
Výhřevnost (kapalná fáze)
Výhřevnost (plynná fáze)
46,34 MJ.kg-1
93,57 MJ.m3
47,70 MJ.kg-1
123,55 MJ.m3
Oktanové číslo 100 89
  metan propan i-butan n-butan
Výhřevnost MJ/m3 35,90 93,15 123,36 123,91
Spalné teplo MJ/m3 39,94 101,36 133,85 134,41
Výhřevnost MJ/kg 50,04 46,35 45,57 45,74
Spalné teplo MJ/kg 55,66 50,43 49,45 49,62
 

Novinky

  • 08/2023

    Zúčastníme se LPG Week v Římě 13.-17. listopadu 2023 (35. světové fórum LPG). Přijďte nás navštívit na náš stánek 214. Forum & vystava se budou konat v la Nuvola – Roma Convention Center.

archiv novinek

Kontakty

KADATEC s.r.o.
Sídlo:
Zdislavice 218
257 64 Zdislavice

tel.:   cz +420 317 705 090
fax: cz +420 317 705 071
mobil: cz +420 724 850 699

 

všechny kontakty